Rólunk

Az egyesület tevékenységének átfogó célja, hogy hátrányos helyzetben lévő, problémákkal küszködő embereknek támogatást adjon a társadalmi felemelkedéshez különösen a munkaerő piacon történő érvényesüléshez. Ez a támogatás elsősorban a szükséges attitűdök, ismeretek, képességek, valamint az önismeret, önbecsülés és önbizalom fejlesztését foglalja magába.  Keressen bennünket és látogasson el rendezvényeinkre.


Néhány szó az Egyesületünkről

A MODINA Európai Szociális Háló és Személyiségfejlesztő Egyesület 2004-ben alakult, budapesti székhellyel. 2009-ben került a székhelye Biatorbágyra, mely alkalommal megkapta a közhasznúsági státuszt is.

Az egyesület tagjai között van tanár,  grafológus, pszichológus, közgazdász, mérnök, textil és grafikus művész, diplomás szociális ápoló, mérnök és szépségápoló.

Az egyesület tevékenységének átfogó célja, hogy hátrányos helyzetben lévő, problémákkal küszködő embereknek támogatást adjon a társadalmi felemelkedéshez különösen a munkaerő piacon történő érvényesüléshez. Ez a támogatás elsősorban a szükséges attitűdök, ismeretek, képességek, valamint az önismeret, önbecsülés és önbizalom fejlesztését foglalja magába.

 

A MODINA  Közhasznú  Egyesület céljai:

 • A MODINA Egyesület célja támogatni a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacra való visszatérését, elsősorban szemléletformáló, személyiségfejlesztő és motivációs célú tevékenység ellátásával 
 • Hátrányos helyzetű és rászorult személyek tanulási módszertanának támogatása
 • Oktatással, pályaválasztással kapcsolatos tanácsadás támogatása, ehhez oktatások, továbbképzések szervezése különös tekintettel a kézműves tevékenységekre, és a gazdasági élet szereplőinek (elsősorban vállalkozóknak) a vezetési és szervezési munkákban segítséget nyújtani, továbbképzések szervezésével 
 • Hitéleti tevékenység támogatása
 • Kutatás –fejlesztés támogatása különösen a fiatalok szenvedélybetegségének megelőzése érdekében folyó kutatások – támogatása.

Az egyesület a célok megvalósítása érdekében a vonatkozó  jogszabályban  meghatározott  közhasznú  tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

 • betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35.§, (1) bek. 141. § (2) bek. c. (3) bek. f.),..
 • szociális tevékenység, családsegítés (2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. §, 25 §
 • tudományos tevékenység, kutatás– Alaptörvény X. cikk (1)., 2014. évi LXXVI. tv. 2.§ c. bek. :
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 2011. évi CXC. Tv. 1.§ (2)-(3), 4.§ (1) p. 2011. évi CCIV törvény 1.§ (1), Alaptörvény X. cikk (1), XI. cikk (2), - a szervezet támogatja a versenyképes tudás megszerzését a tanulás szabadságának érvényesülése, az oktatási intézményrendszer működésének biztosítása illetve a Magyar társadalom hosszú távú fejlődésének megteremtése érdekében biztosítandó állami garanciák és feladat megvalósítását, valamint az oktatáshoz való való hozzáférés biztosítására vonatkozó és az oktatásban részesülők anyagi támogatására vonatkozó állami feladat megvalósítását.
 • rehabilitációs foglalkoztatás (1998. évi. XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. §. a)-g)),
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások 15/2007.(IV.13) SZMM. rendelet 2.§.ba)-bb)-bc ), 15. §.

Az egyesület fenti feladatait az egyesület céljai között rögzített tevékenységek megvalósításával végzi. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen tevékenységéből. 

 

Célok általános ismérvei

Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból – az 1.7 pontba foglalt kivétellel - bárki részesülhet.
Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, melyek segítik az Egyesület eredményes működését, céljainak megvalósítását.
Az Egyesület céljának biztosítása érdekében segítséget nyújt a hasonló tevékenységet ellátó hazai és külföldi szervezeteknek, intézményeknek.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Az egyesület jelenleg nem végez vállalkozási tevékenységet. 2016 évben egy felsőfokú intézménnyel összefogva próbálkozik szenvedélybetegek megelőző tevékenységét segíteni kutyákkal. Ehhez szükséges ismerni, hogy a kutyák hogyan érzékelik az emberi szavakat, és veszik át az a velük foglalkozó személyek érzelmeit. 
Minden tevékenységét önkéntesek segítik. 
Az egyesület működését  2014-2015 években és 2016-2017 évben is támogatta az Emberi Erőforrás Minisztérium.